DOS ONGROUND WATER TANK
UNDERGROUND WATER TANK
PURE WATER CONTAINER
ULTRA WASTE WATER TREATMENT
HERO WASTE WATER TREATMENT
ONSITE WASTE WATER TREATMENT
DOS LITETITE
GREASE TRAP
G-TEK GREASE TRAP
D-SURE GREASE TRAP
DOS ECO-TEK
DOS FENCE'S GARBAGE SHELTER
ADDITIONAL
GRUNDFOS HOME PUMP
HITACHI HOME PUMP
NO NEED CLARIFIER TANK
DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
การเป็น "ผู้ให้" มีความสุขมากกว่าการเป็น "ผู้รับ" DOS Life มอบถังให้มูลนิธิชัยบ้านเด็กชัยพฤกษ์
การเป็น "ผู้ให้" มีความสุขมากกว่าการเป็น "ผู้รับ"

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 DOS Life ได้บริจาคถังให้กับมูลนิธิบ้านเด็กชัยพฤกษ์ ที่ ตำบลพระอาจารย์ อำเถอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มูลนิธิบ้านเด็กชัยพฤกษ์
สถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า ซึ่งสถานที่แห่งนี้ คอยช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ โดยมีผู้ก่อตั้งและดูแลคือ พญ เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า "ป้าหมอ""ป้าหมอ" ได้สอนเด็กๆ ให้รู้จักคำว่า "การให้" และ "แม้คุณจะเป็น "ผู้ให้" แต่คุณก็มีความสุขได้"
เมื่อคุณได้เป็น "ผู้ให้" คนที่เป็น "ผู้รับ" ก็จะได้รับความรู้สึกดีๆจาก "ผู้ให้" และส่งต่อไปให้ผู้อื่น เพื่อที่จะสร้าง "ผู้ให้" ที่ดีรุ่นต่อไป

DOS เราส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์สุขของผู้อื่น และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน มีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนชุมชน สังคม หรือคนรอบข้าง

ร่วมบริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิชัยพฤกษ์
ธ.กรุงเทพ สาขานานาเหนือ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 197-0-134-134
Tel: 081-811-6261 , 081-911-4356< BACK