ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
ภาพงาน การลงนามสัญญาซื้อขายระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมระหว่าง ดั๊บเบิ้ลเอ น้ำใส จำกัด กับ SSENG และบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด
คุณ กำพล ชยะสุนทร กรรมการบริษัทดั๊บเบิ้ล เอ น้ำใส จำกัด ในเครือกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ และ คุณธิติ โตวิวัฒน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญาสั่งซื้อและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา DOS PCF กำลังผลิต 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อใช้จ่ายน้ำให้แก่โรงงานในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ระบบผลิตน้ำประปา DOS PCF เป็นเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วยเส้นใย Fiber Filter ประสิทธิภาพสูง ที่ไม่ใช้ถังตกตะกอน ลดการใช้สารเคมี และใช้พื้นที่เพียง 1 ใน 5 ของระบบผลิตน้ำแบบ Conventional< BACK