ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้า ALACE EXPO 2014 (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
สมาคมสถาปนิกและวิศวกร สปป.ลาว ได้จัดงาน ALACE EXPO 2014 (งานแสดงสินค้าและบริการด้านการออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดย บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “DOS LIFE” ได้รับเกียรติจากทางสมาคม ให้ไปจัดแสดงสินค้าภายในงาน โดยบูธของ DOS LIFE ยังมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และร่วมบริจาคถังเก็บน้ำให้แก่ โรงพยาบาลเขตบ้านนาแพง วัดบ้านสิวิไล โรงเรียนประถมบ้านโพน กองบัญชาการ ปกส. เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป< BACK