ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
ผู้บริหาร...ใจดีร่วมทำบุญจากกิจกรรม ice bucket challenge thailand
คุณธิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคจำนวน 75.000 บาท ให้แก่ กองทุนผู้ป่วย ALS มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โดยมี นายแพทย์บุญชัย พิพัฒน์วนิจกุล ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เปนผู้รับมอบบริจาค และในวันเดียวกันทาง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิศิริราช อีกจำนวน 75,000 บาท โดยอิ่มบุญทั่วกัน< BACK