ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ณ ประเทศเกาหลี
เมื่อวันที่ 7-12 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าโดยพาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 36 ท่าน โดยกิจกรรมครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและทางทีมงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง< BACK