ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้รับเชิญจาก SCG Sourcing เพื่อเข้าการอบรมความรู้สินค้าเชิงเทคนิคให้กับช่างและผู้รับเหมา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้รับเชิญจาก SCG Sourcing Co.,Ltd. ในฐานะที่เป็น Exclusive Supplier ในกลุ่มของถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ เพื่อส่งตัวแทนเข้าเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ของสินค้าเชิงเทคนิคให้กับช่างและผู้รับเหมาที่ซื้อสินค้าผ่านร้าน Homemart โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมท่าหลวง อาคาร 6 บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย< BACK