ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
DOS @ LAO ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT 2012
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน LAO ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT 2012 งานแสดงวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารแสดงสินค้า LAO – ITECC นครหลวงเวียงจันทน์ โดยภายในงานมีการแสดงถังเก็บน้ำดีไซน์ใหม่ ถังเก็บน้ำตกแต่งเพื่อความสวยงาม และถังบำบัดน้ำเสียรุ่นต่างๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแข่งขันเพ้นท์ถังเก็บน้ำลวดลายต่างๆโดยแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสปป.ลาว รวมถึงการมอบถังเก็บน้ำให้กับหน่วยงานต่างๆอีกด้วย< BACK