ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
DOS @ งาน THAI WATER 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน THAI WATER 2012 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC BANGNA) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง และ นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ซึ่งแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น ระบบการผลิตน้ำประปาแบบไม่ใช้ถังตกตะกอน (DOS OASIS), เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์ผงโดยกรรมวิธีไอน้ำแรงดันสูง (DOS RRS), ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร (DOS BIOGAZZ) ฯลฯ โดยมีผู้ที่สนใจและเข้าเยี่ยมชมภายในบูธเป็นจำนวนมาก< BACK