ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
DOS มอบความสุขแก่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเรียล เอสเตท ปี 2556
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด นำโดยคุณธิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2556 และแสดงความขอบคุณกลุ่มลูกค้าเรียล เอสเตท ที่ได้มอบโอกาสให้เราได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราชาวธรรมสรณ์เป็นอย่างยิ่ง< BACK