ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
NO NEED CLARIFIER TANK
ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
นวัตกรรมผลิตที่ได้น้ำประปาคุณภาพมาตรฐาน จากกระบวนการผลิต ซึ่งลดค่าใช้จ่ายพลังงานและพื้นที่ก่อสร้าง (ไม่มีถังตกตะกอน) ระบบดังกล่าวสามารถผลิตน้ำประปาตั้งแต่ 150-450,000 ลูกบาศก์เมตร/วันคลิปวิดีโอตัวอย่างการทำงานของระบบ


  รายละเอียดสินค้า
  สนใจติดต่อ : คุณพัชรพล

E-mail : patcharapol@dos.co.th

  คุณสมบัติพิเศษ