ข่าวสาร

การเป็น “ผู้ให้” มีความสุขมากกว่าการเป็น “ผู้รับ” DOS Life มอบถังให้มูลนิธิชัยบ้านเด็กชัยพฤกษ์

11 มิถุนายน 2017

การเป็น “ผู้ให้” มีความสุขมากกว่าการเป็น “ผู้รับ”
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 DOS Life ได้บริจาคถังให้กับมูลนิธิบ้านเด็กชัยพฤกษ์ ที่ ตำบลพระอาจารย์ อำเถอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มูลนิธิบ้านเด็กชัยพฤกษ์
สถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า ซึ่งสถานที่แห่งนี้ คอยช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ โดยมีผู้ก่อตั้งและดูแลคือ พญ เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า “ป้าหมอ”

“ป้าหมอ” ได้สอนเด็กๆ ให้รู้จักคำว่า “การให้” และ “แม้คุณจะเป็น “ผู้ให้” แต่คุณก็มีความสุขได้”
เมื่อคุณได้เป็น “ผู้ให้” คนที่เป็น “ผู้รับ” ก็จะได้รับความรู้สึกดีๆจาก “ผู้ให้” และส่งต่อไปให้ผู้อื่น เพื่อที่จะสร้าง “ผู้ให้” ที่ดีรุ่นต่อไป
DOS เราส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์สุขของผู้อื่น และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน มีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อนชุมชน สังคม หรือคนรอบข้าง
ร่วมบริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิชัยพฤกษ์
ธ.กรุงเทพ สาขานานาเหนือ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 197-0-134-134
Tel: 081-811-6261 , 081-911-4356
 

ภาพอื่นๆ

กดเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ข่าวสารอื่นๆ