บทความ

บทความ

A : อันตรายครับ ตะไคร่น้ำคือกลุ่มของสาหร่ายชนิดหนึ่ง เจริญเติบโตได้ดี ในที่ๆ มีแสงแดด และเมื่อมีเป็นจำนวนมากจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ตะไคร่น้ำส่วนใหญ่มีสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ เช่น เชื้อราและแบคทีเรีย หากรับประทานเข้าไป จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย และก่อให้เกิดโรคอื่นๆได้ ตะไคร่น้ำในถังเก็บน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร? ปกติในน้ำจะมีสปอร์ปนเปื้อนอยู่ และสามารถเติบโตเป็นตะไคร่น้ำได้ ถ้าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น มีแสงแดดส่องถึง คุณมั่นใจหรือไม่ว่า! ถังเก็บน้ำที่บ้าน ปราศจากตะไคร่น้ำ?...
น้ำรั่วซึม! บริเวณเกลียวข้อต่อท่อถังเก็บน้ำ เกิดจากอะไร?   สาเหตุ...น้ำรั่วซึม! บริเวณเกลียวข้อต่อท่อถังเก็บน้ำ - เกิดจากเกลียววัสดุ PVC หดตัวเมื่อโดนความร้อน และความเย็นเป็นเวลานาน ทำให้น้ำรั่วซึมได้ - เกิดจากเกลียววัสดุ สแตนเลส โดนความชื้นเป็นเวลานานจึงเกิดสนิม ทำให้น้ำรั่วซึมได้ หมดปัญหา น้ำรั่วซึม! ด้วยวัสดุ... เกลียวข้อต่อทองเหลือง BRASS FITTINGS เกลียวข้อต่อทองเหลืองเกรด A ไม่มีการหดตัว เมื่อถูกความร้อน ไม่เป็นสนิม หมดปัญหารั่วซึม ถังเก็บน้ำ + ปั๊มน้ำ...
ท่อ PP-R คืออะไร? ทำไมผลิตภัณฑ์ DOS ถึงเลือกใช้   ท่อ PP-R (Polypropylene Random Copolymer) เป็น ท่อพลาสติกคุณภาพสูง มีความทนทาน ยืดหยุ่น มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า PVC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้กลิ่น สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยต่อผู้บริโภค ปัจจุบันถังเก็บน้ำทั่วไปมักใช้ท่อประปา ในรูปแบบ PVC  แต่ถังเก็บน้ำ DOS Life เลือกใช้ท่อ PP-R สามารถทนความร้อน PP-R สามารถทนความร้อนได้ โดยมีท่อประเภท ท่อที่ใช้กับน้ำธรรมดา (3-60 องศา) และ ท่อใช้กับน้ำร้อน (3-95 องศา)...
จำเป็นไหม? ที่บ้านต้องใช้ ถังดักไขมัน จำเป็นครับ.. เพราะถังดักไขมันสามารถช่วยได้หลายอย่าง เช่น 1. หมดปัญหาท่ออุดตัน ระบบจะทำการแยกและสกัดไขมัน ซึ่งทำให้ไม่เกิดคราบไขมันไปอุดตันบริเวณท่อ ซึ่งจะสะสมกลายเป๋็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 2. ลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็น เพราะสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก โดยนำเศษอาหารและสิ่งสกปรกที่อยู่ในตะกร้าดักเศษอาหารออกไปทิ้ง 3. ถูกกฎหมาย กฎหมายสาธารณสุข (ฉบับใหม่) ระบุว่า ผู้ที่สร้างบ้าน จะต้องมีถังดักไขมัน หากไม่มีจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย...
มอก. คืออะไร? ทำไมถังเก็บน้ำต้องมี มอก. ย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึง ข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องระบุอยู่บนตัวสินค้า มอก. มีส่วนประกอบดังนี้ - โลโก้ มอก. - ลำดับที่ในการออกเลข มอก. - ปี พ.ศ. ที่ออกเลข สินค้าที่มีตรา มอก. คือ สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา   DOS...