ร่วมงานกับดอส

ร่วมงานกับดอส

กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างมาเ็ป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยการออกแบบและพัฒนาด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ภายใต้ Concept : The Architecture Engineering รวมทั้งผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำภายใต้ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องสวนทางกลับสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง บริหารงานในเชิงกลยุทธ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง มุ่งมั่น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

1. ตำแหน่ง Technical Advisor

อัตราที่รับ : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + Fleet card น้ำมัน + ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ผ่านช่องทาง ผู้รับเหมา, ส่วนงานราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :   ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร  

  • ไม่จำกัดเพศ  อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, เคมี ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการด้านการขาย อย่างน้อย 1 – 2 ปี
  • บุคลภาพดี (น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง)
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่

วิธีการสมัคร
จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.

สำนักงานใหญ่ 156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 0-2611-0290 ต่อ 1212,1216 Fax: 0-2611-0460
E-mail :hr1@dos.co.th