ลงทะเบียนออนไลน์รับประกันสินค้า (Online Product Warranty Registration)

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ใคร่ขอแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดี ที่ท่านเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพของทางบริษัทฯ บริษัทฯขอเรียนว่า ท่านจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้ 

1.การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

2.ขอบเขตการรับประกัน
ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกรรมวิธีผลิตจากโรงงานในระยะเวลาตามนี้

หมวดสินค้าที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY, Extended 30Y)*

•    ถังเก็บน้ำ+คู่ปั๊มน้ำ SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL รับประกันตลอดอายุการใช้งานเฉพาะตัวถัง ส่วนปั๊มน้ำ รับประกันตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
-    รุ่น WATER PAC PRO / รุ่น NATURA WATERPAC / รุ่น TIMBERA WATER PAC / รุ่น MONTBLANC WATER PAC  
•    ถังเก็บน้ำบนดิน ADVANCE SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL 
-    รุ่น VELANA COOLTECH KV / รุ่น METALLIC KV / รุ่น NATURA  KV (KILL VIRUS) / รุ่น PARADISE DURAFLEX KV (KILL VIRUS)
•    ถังเก็บน้ำบนดิน SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL
- รุ่น MONTBLANC / รุ่น TIMBERA / รุ่น METALLIC / รุ่น NATURA 

*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิต บริษัทฯจะรับประกันสินค้า 30  ปีนับจากวันที่ซื้อ 
*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่การผลิตเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับการผลิตก่อนเดือน มิถุนายน 2565 รับประกันสินค้า 25 ปี*

 

หมวดสินค้าที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY, Extended 25Y)*

-    รุ่น PARADISE Duraflex Silver Combac
*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิต บริษัทฯจะรับประกันสินค้า 25  ปีนับจากวันที่ซื้อ 
*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่การผลิตเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับการผลิตก่อนเดือนมิถุนายน 2565 รับประกันสินค้า 25 ปี*

 

หมวดสินค้าที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY, Extended 20Y)*


•    ถังเก็บน้ำบนดิน
-    รุ่น PARADISE Duraflex / รุ่น PARADISE Duraflex Loft
*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิต บริษัทฯจะรับประกันสินค้า 20  ปีนับจากวันที่ซื้อ 
*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่การผลิตเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับการผลิตก่อนเดือนมิถุนายน 2565 รับประกันสินค้า 20 ปี


หมวดสินค้าที่รับประกันตามอายุการใช้งาน 

*ถังเก็บน้ำบนดิน SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL  ** รับประกัน 25 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
-    รุ่น CHABA Silver Combac / รุ่น ROMANO Silver Combac / รุ่น DECO Silver Combac / รุ่น NOBLE Silver Combac / รุ่น BONNIE Silver Combac / รุ่น ROSEMARY Silver Combac / รุ่น COZY Silver combac


ถังเก็บน้ำบนดิน รับประกัน 20 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
-    ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำ  รุ่น DX5 WATER PAC  (เฉพาะตัวถัง, ปั๊มรับประกันตามผู้ผลิต) / รุ่น CHABA / รุ่น ROMANO / รุ่น DECO / รุ่น NOBLE / รุ่น BONNIE / รุ่น ROSEMARY / รุ่น COZY / รุ่น GIANT / รุ่น GROW / รุ่น GRANITO / รุ่น PORCIO / รุ่น CHAMP


•    ถังเก็บน้ำบนดิน รับประกัน 15 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
รุ่น ROCK / MONEY-S / GREENERY / ICE 

•    ถังเก็บน้ำสเตนเลส  รับประกัน 5 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังเก็บน้ำใต้ดิน รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังบำบัด
  ถังบำบัด DOS ULTRA / COMPACT รับประกัน 5 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
  ถังบำบัด DOS HERO / HERO FITT / CHAMP / SUPER SEPT รับประกัน 3 ปี*ตามเงื่อนไขบริษัท
  ถังบำบัด OK รับประกัน 1 ปี*ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังดักไขมัน รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังขยะฝังกำแพง รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้

 • ชิ้นส่วนที่ต้องเปลียนตามอายุการใช้งาน
 • การใช้งาน การขนย้าย และการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำการติดตั้งดูแลรักษาที่มาพร้อมกับตัวสินค้า)
 • การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วน วัสดุอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ
 • การรื้อย้ายที่ผิดวิธี, การซ่อมแซมที่มิได้กระทำโดยบริษัทฯ
 • การเสื่อมโดยความเก่า ความหมองของสีวัสดุ รวมถึงออกไซด์ของโลหะ
 • อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะจราจลหรือสงคราม
 • การเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
 • ความเสียหายจากแรงกด แรงบีบ หรือแรงดัน ที่ผิดจากการใช้งานปกติ
 • ความเสียหายต่อเนื่อง

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า

 • กรอกรายละเอียดการรับประกันเพื่อส่งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือกรอกรายละเอียดการรับประกันผ่านเว็บไซต์  (www.dos.co.th) นับจากวันที่ได้รับสินค้าและเก็บใบรับประกันนี้ไว้เป็นหลักฐาน
 • การกระทำใดนอกเหนือคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า ต้องสอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • การซ่อมหรือเคลมในระยะประกัน สามารถโทรมาแจ้งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

** สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลหรือน้ำกร่อย

ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด  156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-611-0290 แฟกซ์ 02-611-0652, 02-611-0460
 

ตกลงยอมรับเงื่อนไข (Agree)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online Product Warranty Registration
Thank you for choosing Thammasorn product.
We're delighted that you've selected our high-quality products and services. Your satisfaction is important to us, so we offer the following warranty to give you peace of mind:

Warranty Coverage:
Your warranty begins on the day your product is delivered and covers repairs or replacements for any parts damaged due to defects in materials or workmanship. The length of your warranty depends on the product you purchased:

Lifetime Warranty (up to 30 years):
-    SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL water tanks + pump sets (lifetime warranty on the tank, pump warranty as per the manufacturer's terms):
-    WATER PAC PRO / NATURA WATERPAC / TIMBERA WATER PAC / MONTBLANC WATER PAC
-   ADVANCE SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL above-ground water tanks:
-    VELANA COOLTECH KV / METALLIC KV / NATURA KV (KILL VIRUS) / PARADISE DURAFLEX KV (KILL VIRUS)
-    SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL above-ground water tanks:
-    MONTBLANC / TIMBERA / METALLIC / NATURA
*The lifetime warranty is valid until the product is discontinued. If discontinued, the warranty extends for 30 years from the date of purchase.The lifetime warranty applies to products manufactured from June 2022 onwards until further notice. Products manufactured before June 2022 have a 25-year warranty.

Lifetime Warranty (up to 25 years):
-    PARADISE Duraflex Silver Combac
*The lifetime warranty is valid until the product is discontinued. If discontinued, the warranty extends for 25 years from the date of purchase.The lifetime warranty applies to products manufactured from June 2022 onwards until further notice. Products manufactured before June 2022 have a 25-year warranty.

Lifetime Warranty (up to 20 years):
-    PARADISE Duraflex above-ground water tanks
-    PARADISE Duraflex Loft above-ground water tanks
*The lifetime warranty is valid until the product is discontinued. If discontinued, the warranty extends for 20 years from the date of purchase.The lifetime warranty applies to products manufactured from June 2022 onwards until further notice. Products manufactured before June 2022 have 20-year warranty.
 

Products with Warranties Based on Usage:
-    SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL above-ground water tanks: 25-year warranty 
-    CHABA Silver Combac / ROMANO Silver Combac / DECO Silver Combac / NOBLE Silver Combac / BONNIE Silver Combac / ROSEMARY Silver Combac / COZY Silver combac

Above-ground water tanks: 20-year warranty 
-   DX5 WATER PAC (tank only, pump warranty as per the manufacturer) / CHABA / ROMANO / DECO / NOBLE / BONNIE / ROSEMARY / COZY / GIANT / GROW / GRANITO / PORCIO / CHAMP

Above-ground water tanks: 15-year warranty 
-    ROCK / MONEY-S / GREENERY / ICE

Stainless steel water tanks: 5-year warranty
Underground water tanks: 1-year warranty

Septic tanks:
-    DOS ULTRA / COMPACT: 5-year warranty
-    DOS HERO / HERO FITT / CHAMP / SUPER SEPT: 3-year warranty

OK: 1-year warranty
Grease traps: 1-year warranty
Wall-mounted trash cans: 1-year warranty

What's Not Covered:
Our warranty doesn't cover damage caused by:
•  Parts subject to wear and tear
•  Damage due to improper use, handling, or installation not following the company's guidelines
•  Unauthorized repairs, modifications, or use of non-original parts
•  Damage from improper relocation or repairs not done by the company
•  Deterioration due to age, color fading, or metal oxidation
•  Accidents, disasters, natural calamities, riots, or wars
•  Change of ownership (owner is the person named on the warranty card)

Your Responsibilities:
To activate your warranty, please register your product within 7 days of receiving it either online at www.dos.co.th or by returning the completed warranty registration form. Keep the warranty card as proof of purchase.
•  For actions not covered in the user manual, consult the company's customer service.
•  For repairs or claims during the warranty period, contact the company's customer service.
•  If the damage is covered under warranty, the company will take action free of charge.
• If the damage is not covered under warranty, the company reserves the right to charge for repairs.

Need Assistance?
If you need to make a warranty claim or have any questions, please don't hesitate to contact our customer service team.
Contact Customer Service: Thammasorn Co., Ltd. 156/20 Tharnthana Building, Petchburi Road, Thanon Phetchaburi Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Tel: 02-611-0290 Fax: 02-611-0652, 02-611-0460
Important Note: Lifetime warranties are valid as long as the product is manufactured. If the product is discontinued, the warranty period will be the number of years specified (e.g., 30 years). Please note that lifetime warranties apply to products manufactured from June 2022 onwards. Products manufactured before this date may have a shorter warranty period.
We appreciate your trust in Thammasorn and are committed to providing you with the best possible service.

 

Agree to accept the conditions