บทความ

บทความ

เครื่องหมาย ควรรู้.. FDA สัญลักษณ์นี้ คืออะไร?  ทำไม! จึงต้องสังเกตก่อนซื้อถังเก็บน้ำ FDA ย่อมาจาก Food and Drung Administration คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทั่วโลก องค์การนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง? - ประเมินตรวจสอบอันตรายต่างๆ - ระบุคำเตือนบนผลิตภัณฑ์ - ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - ควบคุมมาตรฐานสถานที่ผลิต อย่าลืม! มองหาเครื่องหมาย FDA ทุกครั้งเมื่อซื้อถังเก็บน้ำ...