บทความ

บทความ

ท่อ PP-R คืออะไร? ทำไมผลิตภัณฑ์ DOS ถึงเลือกใช้   ท่อ PP-R (Polypropylene Random Copolymer) เป็น ท่อพลาสติกคุณภาพสูง มีความทนทาน ยืดหยุ่น มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า PVC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้กลิ่น สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยต่อผู้บริโภค ปัจจุบันถังเก็บน้ำทั่วไปมักใช้ท่อประปา ในรูปแบบ PVC  แต่ถังเก็บน้ำ DOS Life เลือกใช้ท่อ PP-R สามารถทนความร้อน PP-R สามารถทนความร้อนได้ โดยมีท่อประเภท ท่อที่ใช้กับน้ำธรรมดา (3-60 องศา) และ ท่อใช้กับน้ำร้อน (3-95 องศา)...
จำเป็นไหม? ที่บ้านต้องใช้ ถังดักไขมัน จำเป็นครับ.. เพราะถังดักไขมันสามารถช่วยได้หลายอย่าง เช่น 1. หมดปัญหาท่ออุดตัน ระบบจะทำการแยกและสกัดไขมัน ซึ่งทำให้ไม่เกิดคราบไขมันไปอุดตันบริเวณท่อ ซึ่งจะสะสมกลายเป๋็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 2. ลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็น เพราะสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก โดยนำเศษอาหารและสิ่งสกปรกที่อยู่ในตะกร้าดักเศษอาหารออกไปทิ้ง 3. ถูกกฎหมาย กฎหมายสาธารณสุข (ฉบับใหม่) ระบุว่า ผู้ที่สร้างบ้าน จะต้องมีถังดักไขมัน หากไม่มีจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย...
มอก. คืออะไร? ทำไมถังเก็บน้ำต้องมี มอก. ย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึง ข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องระบุอยู่บนตัวสินค้า มอก. มีส่วนประกอบดังนี้ - โลโก้ มอก. - ลำดับที่ในการออกเลข มอก. - ปี พ.ศ. ที่ออกเลข สินค้าที่มีตรา มอก. คือ สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา   DOS...
เครื่องหมายควรรู้... AJA Registrars คือ อะไร? ทำไม? ธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องใช้มาตรฐาน AJA Registrars AJA Registrars คือ เป็นหน่วยงานอิสระ ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานรับรองธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าขนาดใหญ่ มีความโปร่งใส และเป็นกลาง เพื่อรองรับระบบงานต่างๆ แก่สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีสาขาทั่วโลก เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐาน AJA Registrars - ลดความเสี่ยง ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง - ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานให้น้อยลง -...
ตอนที่ 2 : รู้ได้อย่างไร? ถังบำบัดน้ำเสีย ที่คุณซื้อ... ปริมาตรความจุตามจริง ภาพเปรียบเทียบ การวัดปริมาตรของ ถังบำบัดน้ำเสีย  การวัดความจุของ ถังบำบัดน้ำเสีย ที่ถูกต้องนั้น ต้องวัดจาก ปริมาตรบำบัด ไม่ใช่วัดแค่ความจุของถังเฉยๆ   การวัดปริมาตร ถังบำบัดน้ำเสีย หากวัดจาก ก้นถังถึงฝา ถังบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นสิ่งที่ ผิด การวัดปริมาตร ถังบำบัดน้ำเสีย โดยวัดจาก ก้นถังถึงระดับท่อน้ำออกของ ถังบำบัดน้ำเสีย ต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่ ถูก จากตัวอย่างหาก ถังบำบัดน้ำเสีย...