บทความ

บทความ

เกร็ดความรู้... ระบบบายพาสน้ำประปา ( Bypass ) คืออะไร? ทำไมทุกบ้านถึงจำเป็นต้องมี มาดูความสำคัญของ ระบบบายพาสน้ำประปา ( Bypass ) กัน ระบบบายพาสน้ำประปา ( Bypass ) คืออะไร? ทำไมทุกบ้านถึงต้องมี! โดยทั่วไป น้ำประปาจะไหลผ่านมิเตอร์วัดน้ำ ถังเก็บน้ำ และไปยังส่วนต่างๆภายในบ้านได้ โดยอาศัยแรงดันจากปั๊มน้ำ แต่ถ้าหากไฟดับล่ะ! น้ำก็จะไม่ไหล เพราะปั๊มน้ำไม่ทำงาน  ดังนั้น จึงต้องมี ระบบบายพาส ( Bypass )  โดยการเดินท่อน้ำเพิ่มเติมอีก 1 เส้นทาง...
รู้มั้ยครับ? เครื่องหมายต่างๆ ที่ติดอยู่บน ถังเก็บน้ำ DOS มีประโยชน์อย่างไร? ติดตามได้ในเครื่องหมายควรรู้... เครื่องหมายควรรู้..  ตอน : ISO 9001 คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร? ISO 9001 (International Organization for Standardization) คือ ระบบบริหารงานคุณภาพสากล ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เป็นการประกันคุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ถังเก็บน้ำ DOS ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน...
รู้มั้ยครับ? เครื่องหมายต่างๆ ที่ติดอยู่บน ถังเก็บน้ำ DOS มีประโยชน์อย่างไร? ติดตามได้ในเครื่องหมายควรรู้... เครื่องหมาย ควรรู้.. FDA สัญลักษณ์นี้ คืออะไร?  ทำไม! จึงต้องสังเกตก่อนซื้อ ถังเก็บน้ำ FDA ย่อมาจาก Food and Drung Administration คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น อุตสาหกรรมผลิต ถังเก็บน้ำ ที่ได้รับรองเครื่องหมายนี้ จึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทั่วโลก องค์การนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง? -...