บทความ

บทความ

เครื่องหมายควรรู้... AJA Registrars คือ อะไร? ทำไม? ธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องใช้มาตรฐาน AJA Registrars AJA Registrars คือ เป็นหน่วยงานอิสระ ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานรับรองธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าขนาดใหญ่ มีความโปร่งใส และเป็นกลาง เพื่อรองรับระบบงานต่างๆ แก่สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีสาขาทั่วโลก เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐาน AJA Registrars - ลดความเสี่ยง ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง - ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานให้น้อยลง -...
ตอนที่ 2 : รู้ได้อย่างไร? ถังบำบัดน้ำเสีย ที่คุณซื้อ... ปริมาตรความจุตามจริง ภาพเปรียบเทียบ การวัดปริมาตรของ ถังบำบัดน้ำเสีย  การวัดความจุของ ถังบำบัดน้ำเสีย ที่ถูกต้องนั้น ต้องวัดจาก ปริมาตรบำบัด ไม่ใช่วัดแค่ความจุของถังเฉยๆ   การวัดปริมาตร ถังบำบัดน้ำเสีย หากวัดจาก ก้นถังถึงฝา ถังบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นสิ่งที่ ผิด การวัดปริมาตร ถังบำบัดน้ำเสีย โดยวัดจาก ก้นถังถึงระดับท่อน้ำออกของ ถังบำบัดน้ำเสีย ต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่ ถูก จากตัวอย่างหาก ถังบำบัดน้ำเสีย...
ตอนที่ 1 : เลือกขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย อย่างไร? ให้เหมาะกับบ้าน สูตรคำนวณขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย ? ค่าเฉลี่ยใช้น้ำต่อคนต่อวัน X จำนวนคน X เวลาเก็บกัก + ปริมาตรสำรองเก็บกาก = ขนาดถังบำบัดน้ำเสีย (ลิตร) ตัวอย่างการคำนวณ ใช้น้ำ 200 ลิตร/วัน  X สมาชิกครอบครัว 5 คน X เวลาเก็บกัก 1.5 วัน + ปริมาตรสำรองเก็บกาก 100 = 1,600 ลิตร สรุป คนเราใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ถ้าในบ้านมีคนอาศัยอยู่ 5 คน ควรเลือก ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร...
เกร็ดความรู้... ระบบบายพาสน้ำประปา ( Bypass ) คืออะไร? ทำไมทุกบ้านถึงจำเป็นต้องมี มาดูความสำคัญของ ระบบบายพาสน้ำประปา ( Bypass ) กัน ระบบบายพาสน้ำประปา ( Bypass ) คืออะไร? ทำไมทุกบ้านถึงต้องมี! โดยทั่วไป น้ำประปาจะไหลผ่านมิเตอร์วัดน้ำ ถังเก็บน้ำ และไปยังส่วนต่างๆภายในบ้านได้ โดยอาศัยแรงดันจากปั๊มน้ำ แต่ถ้าหากไฟดับล่ะ! น้ำก็จะไม่ไหล เพราะปั๊มน้ำไม่ทำงาน  ดังนั้น จึงต้องมี ระบบบายพาส ( Bypass )  โดยการเดินท่อน้ำเพิ่มเติมอีก 1 เส้นทาง...
รู้มั้ยครับ? เครื่องหมายต่างๆ ที่ติดอยู่บน ถังเก็บน้ำ DOS มีประโยชน์อย่างไร? ติดตามได้ในเครื่องหมายควรรู้... เครื่องหมายควรรู้..  ตอน : ISO 9001 คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร? ISO 9001 (International Organization for Standardization) คือ ระบบบริหารงานคุณภาพสากล ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เป็นการประกันคุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ถังเก็บน้ำ DOS ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน...