ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2534 โดยนายธิติ โตวิวัฒน์ และกลุ่มเพื่อนวิศวกร รวมถึงนักสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะดำเนินธุรกิจอันมีส่วนช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในระยะเริ่มต้นบริษัทดำเนินธุรกิจในแวดวงของน้ำ และน้ำเสีย จนได้รับความไว้วางใจให้บริษัทได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ ต่างๆมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ Concept Total Water Managementและผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า บริษัทเริ่มได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามากขึ้น จึงได้ขยาย ธุรกิจจากทางด้านน้ำและน้ำเสีย สู่ธุรกิจสิ่งแวดล้อมอื่นๆข้างเคียง อาทิ ระบบจัดการขยะ เพิ่มผลิตภัณฑ์จากกลุ่มถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ โดยเพิ่มเตาเผาขยะ เครื่องคัดแยก ระบบจัดการขยะครบวงจรที่มากขึ้น ภายหลังบริษัทจึงเปลี่ยน Concept จากเพียง Total water management มาเป็น Total environment management เพื่อให้ครอบคลุมการบริการ มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด มีนโยบายมุ่งพัฒนาตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า สูงสุด โดยครอบคลุม การบำบัดรักษาน้ำเสีย การเก็บน้ำรวมทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบริษัทแบ่งได้ดังนี้

 

DOS LIFE

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มถังเก็บน้ำและถังบำบัด น้ำเสียและการพัฒนาระบบการทำงาน (Think Tank) และถังน้ำขนาดใหญ่ ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

Web site
 

Lynn

ดำเนินธุรกิจทางด้านประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม พื้นไม้ รั้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท

 

Shannta

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเงินแท้ 99.99% ด้วยนวัตกรรมการสังเคราะห์ Silver Nano ให้เป็น Silver Clay มีการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

 

DOS GREENOVATION

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

Web site
 

DOS CORPORATION

ผู้ผลิตและติดตั้งระบบ Bio-Gas ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

Web site