ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์

จากจุดเริ่มต้นของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ในปี 2534 จนถึงปัจจุบัน   ในการเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย และงานออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ชื่อแบรนด์ DOS โดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินธุรกิจเพื่อมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจในแวดวงของน้ำดีและน้ำเสีย การดูแล แก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างครบวงจร  อีกทั้งมีการขยายธุรกิจ สู่ธุรกิจสิ่งแวดล้อมอื่นๆข้างเคียง อาทิระบบจัดการขยะ  เตาเผาขยะ เครื่องคัดแยก ระบบจัดการขยะครบวงจร เพื่อให้ครอบคลุมการบริการมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯได้เติบโต  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท โครงการ ชั้นนำของประเทศไทย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการต่างๆมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด Total Water Management  ซึ่งทุกภาคส่วน มั่นใจ ในคุณภาพ และการบริการอย่างสูงสุด และยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ  อย่างแท้จริง

 

DOS LIFE

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มถังเก็บน้ำและถังบำบัด น้ำเสียและการพัฒนาระบบการทำงาน (Think Tank) และถังน้ำขนาดใหญ่ ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

Web site
 

Lynn

ดำเนินธุรกิจทางด้านประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม พื้นไม้ รั้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท

 

Shannta

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเงินแท้ 99.99% ด้วยนวัตกรรมการสังเคราะห์ Silver Nano ให้เป็น Silver Clay มีการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

Web site
 

DOS GREENOVATION

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

Web site
 

DOS CORPORATION

ผู้ผลิตและติดตั้งระบบ Bio-Gas ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

Web site