รู้หรือไม่❓ แบคทีเรียปนเปื้อน...อยู่ทุกที่ในน้ำที่เราใช้❗️

รู้หรือไม่❓ แบคทีเรียปนเปื้อน...อยู่ทุกที่ในน้ำที่เราใช้❗️

รู้หรือไม่? แบคทีเรียปนเปื้อน...อยู่ทุกที่ในน้ำที่เราใช้!แบคทีเรีย (Bacteria)
เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม การจะมองเห็นนั้นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง 400 ถึง 1,000 เท่า

ถังเก็บน้ำ
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ หากใช้ถังเก็บน้ำที่ไม่มีคุณภาพ ก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรีย
ถังเก็บน้ำที่ปลอดภัยจะต้องมี Combac Anti-Microbial
นวัตกรรมที่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรีย 99.99%

หลักการทำงาน
อนุภาคของโลหะเงินที่ผสมเป๋็นเนื้อเดียวกับพลาสติก ปล่อยประจุ Ag+ เพื่อยับยั้งแบคทีเรียในถังเก็บน้ำไม่ให้เจริญเติบโต และตายในที่สุดการทดสอบในห้อง Lab
หยดน้ำลงบนแผ่นพลาสติกทั้ง 2 ชนิด และทิ้งไว้ 24 ชม.

พบว่า พลาสติก PE ทั่วไป มีแบคทีเรียเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่วนพลาสติกผสม Combac Anti-Microbial แบคทีเรียไม่เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และจำนวนแบคทีเรียยังลดลงอีกด้วย


ถังเก็บน้ำ DOS Life มี Combac Anti-Microbial สะอาด ปลอดภัย ไร้แบคทีเรีย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ 99.99%

ผ่านการรับรองฉลาก Nano Q จากสมาคมเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ถังเก็บน้ำ + ปั๊มน้ำ DOS MONTBLANC Water Pac

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://www.dos.co.th
https://www.facebook.com/DOSLIFEbrand/
https://line.me/R/ti/p/%40doslife
https://www.instagram.com/doslifebrand/

อัลบั้มภาพ

กดเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

บทความอื่นๆ