บทความ

บทความ

รู้มั้ยครับ? เครื่องหมายต่างๆ ที่ติดอยู่บน ถังเก็บน้ำ DOS มีประโยชน์อย่างไร? ติดตามได้ในเครื่องหมายควรรู้... เครื่องหมาย ควรรู้.. FDA สัญลักษณ์นี้ คืออะไร?  ทำไม! จึงต้องสังเกตก่อนซื้อ ถังเก็บน้ำ FDA ย่อมาจาก Food and Drung Administration คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น อุตสาหกรรมผลิต ถังเก็บน้ำ ที่ได้รับรองเครื่องหมายนี้ จึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทั่วโลก องค์การนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง? -...