ข่าวสาร

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ กลุ่มลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรทางการค้า

2 กุมภาพันธ์ 2019ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ กลุ่มลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรทางการค้า
เปิดศักราชใหม่ 2562 คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านถังเก็บน้ำ อันดับ 1 ของอาเซียน ภายใต้แบรนด์ DOS LIFE  นำโดยคุณธิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณดิศนิติ โตวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมผู้บริหาร  เข้าร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่กลุ่มลูกค้า และกลุ่มพันธมิตรทางการค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ภาพอื่นๆ

กดเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ข่าวสารอื่นๆ