ข่าวสาร

เครื่องหมาย ควรรู้.. FDA สัญลักษณ์นี้ คืออะไร? ทำไม! จึงต้องสังเกตก่อนซื้อถังเก็บน้ำ

12 ตุลาคม 2018เครื่องหมาย ควรรู้.. FDA สัญลักษณ์นี้ คืออะไร? 
ทำไม! จึงต้องสังเกตก่อนซื้อถังเก็บน้ำFDA ย่อมาจาก Food and Drung Administration คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากทั่วโลก

องค์การนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง?
- ประเมินตรวจสอบอันตรายต่างๆ
- ระบุคำเตือนบนผลิตภัณฑ์
- ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ควบคุมมาตรฐานสถานที่ผลิตอย่าลืม! มองหาเครื่องหมาย FDA ทุกครั้งเมื่อซื้อถังเก็บน้ำ
ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำทุกใบของ DOS ได้รับเครื่องหมาย FDA จากอเมริกา

มั่นใจในคุณภาพ... มั่นใจในมาตรฐานระดับโลก


 

ภาพอื่นๆ

กดเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ข่าวสารอื่นๆ