ข่าวสาร

DOS Life ผู้ผลิตถังเก็บน้ำแบรนด์คุณภาพอันดับ 1 รายแรกและรายเดียวที่ได้เครื่องหมายรับรอง NanoQ ร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค

24 กันยายน 2020

DOS Life ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรื่องน้ำ และผู้นำธุรกิจถังเก็บน้ำคุณภาพยอดขายอันดับ 1 ในอาเซียน ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้รับเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “มาตรการและแนวทางการคุ้มครองแรงงานจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวัสดุนาโนในกระบวนการผลิต” จัดขึ้นโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องประชุม Nile 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ ผอ.ศูนย์นาโนเทค หน่วยงาน สวทช.  เป็นประธานเปิดงาน และพลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยคุณธวัชชัย ธุระพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต, คุณจิรรัตน์ แก้วงาม และคุณธนาวุฒิ เรืองศรี เป็นตัวแทนบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัดเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 
 โดยเนื้อหาของการสัมมนาเป็นการให้ความรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ผลิต,ผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมเผยแพร่และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวัสดุนาโนในกระบวนการผลิต และเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “นาโนเทคโนโลยี” (มอก.2691) ที่ให้การคุ้มครองด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.dos.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/DOSLIFEbrand/
Instagram : https://www.instagram.com/doslifebrand/
Line : https://line.me/R/ti/p/%40doslife
ํYoutube : https://goo.gl/Hv8F5z

ภาพอื่นๆ

กดเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

ข่าวสารอื่นๆ